Πρόσωπα της Χρόνιας-Green Technologies ΕΠΕ και TXM ΠΠ

Δεκ 23, 2017 00:00

Πρόσωπα της Χρόνιας-Green Technologies ΕΠΕ και TXM ΠΠ

Η εταιρεία Green Technologies ΕΠΕ, με υπεύθυνη την Δρ. Νάντια Ζαφείρη σε συνεργασία με το Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Μιχάλη Κορνάρο, έχουν αναπτύξει στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου Η2020 - Waste4Think, μια πιλοτική μονάδα αναερόβιας χώνευσης, που θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις παιδικού σταθμού, θα τροφοδοτείται με χρησιμοποιημένες πάνες και υπολείμματα τροφίμων για την παραγωγή αέριων βιοκαυσίμων (υδρογόνου, μεθανίου) με σκοπό την μερική κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του παιδικού σταθμού. Η τεχνολογία που αναπτύσσεται δεν έχει ξαναπαρουσιαστεί σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ μπορεί να αξιοποιηθεί από ιδρύματα, νοσοκομεία, καθώς και από δήμους.

Φωτογραφία
1η σειρά: Ζάγκλης Δημήτρης (Χημικός Μηχανικός, Δρ. Χημικής Μηχανικής), Τσαφρακίδου Παναγιώτα (Γεωπόνος, Δρ. Χημείας), Κορνάρος Μιχάλης (Καθηγητής Τμ. Χημικών Μηχανικών)
2η σειρά: Τσίγκου Κωσνταντίνα (Χημικός, Υπ. Δρ. Χημικών Μηχανικών), Ζαφείρη Νάντια (Πολιτικός Μηχανικός, Δρ. Χημικής Μηχανικής)

Ψηφίστε μας

Επιστροφή